Thursday, April 15, 2010

MALAM ASPIRASI TAMAN BATIK UPSI

14 April 2010 jam 8.30 malam berlangsunglah "Malam Aspirasi Taman Batik" yang diadakan di Taman Batik atau Batik Park yang dulunya dikenali sebagai "Taman Astakona" di era MPSI dan IPSI. Perubahan nama itu muncul secara tidak sengaja apabila pelajar-pelajar 3D Lanjutan di bawah bimbingan Prof Madya Zulkifli Yusuf melakukan tugasan membuat "Batik 3D" yakni bereksperimen dengan membuat mozek pada bentuk-bentuk kon,bulat dan pilar dengan membentuk imej batik yang telah dirancang.

Naib Canselor UPSI Prof.Dato'Dr.Aminah Binti Ayob, Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar Prof.Dr.Shaharudin, Timbalan Dekan Akademik Fakulti Seni dan Muzik Dr.Abd.Halim Hussein, Mantan Dekan Fakulti Seni dan Muzik Dr.Ahmad Suhaimi bin Mohd.Noor,Penasihat BatikPark Prof.Madya Zulkifli Yusoff,pensyarah-pensyarah seni,palajar-pelajar 3D lanjutan telah memenuhi ruang legar Taman Batik itu. Jamuan makan malam yang enak dengan sajian sate kajang dan menu yang lain membangkitkan selera pengunjung. Apatah lagi "Kek khas" telah dipotong bersama bagi menandakan rasminya pelancaran "Taman Batik UPSI". Selain ucapan perasmian,dendangan nyanyian oleh pelajar-pelajar dan pensyarah yang diiringi oleh band pelajar minor muzik memeriahkan suasana malam.


Istilah "Batik 3D" ini adalah baru dalam sejarah seni tampak Malaysia. Istilah yang biasa kita dengar ialah "Batik Painting" dan kemudiannya muncul pula satu lagi istilah iaitu "Panting Batik" merujuk kepada melukis batik (Lihat Harozila Ramlie, 2009, "Batik Painting dan "Painting Batik" dalam Sejarah Seni Tampak Malaysia" Tesis Doktor Falsafah Seni yang tidak diterbitkan, Universiti Sains Malaysia).

Batik 3D ini adalah tugasan kursus 3D lanjutan yang dinilai oleh Prof Madya Zulkifli Yusuf sebagai syarat pengkuliahan bagi memenuhi pengijazahan B.Ed( Seni). Ini bermakna ia sama seperti kursus-kursus lain yang ditawarkan oleh Fakulti Seni dan Muzik. Cuma yang paling menarik ialah pendekatan pengajarah "Studio Terbuka" ini memerlukan komitmen yang tinggi di kalangan pelajar seni. Sebagai "kerja Kumpulan" soal-soal "selffish" dan keindividualan wajar diketepikan. Hal-hal inilah yang perlu ditanam bagi melahirkan "Insan Guru".


Tugasan yang memakan masa selama 14 minggu ini amat mencabar ketahanan fizikal dan minda, kreativiti, kesabaran dan kemahiran berkarya. Pelajar-pelajar bekerja siang dan malam dan berhadapan pula dengan cuaca panas dan hujan yang kerap menghalang. Paling menarik, selain pengajaran "face to face" pengajaran juga berlaku dalam maya. Pensyarah dan pelajar serta pelajar dengan pelajar berinteraksi melalui "Facebook" dan sms. "Batikpark Tamanbatik" telah menjadi jenama yang dominan dalam facebook dalam 2, 3 bulan kebelakangan ini. Pengajaran dan pembelajaran secara maya ini amat bermanafaat dalam era teknologi terkini. Segala kemudahan teknologi komunikasi telah dieksploit oleh pensyarah dan pelajar dalam pembelajaran terbuka ini.

No comments:

Post a Comment