Friday, March 26, 2010

PEMBENTANGAN PROPOSAL MASTER OF EDUCATION FAKULTI SENI DAN MUZIK, UPSI


26 Mac 2010 bersamaan hari Jumaat jam 9 pagi telah diadakan pembentangan proposal oleh 3 orang calon Master of Education ( M.Ed) Pendidikan Seni dan Pendidikan Muzik. Pembentangan proposal itu diadakan di bilik Pasca Siswazah Fakulti Seni dan Muzik. Penilai- penilai terdiri daripada pensyarah-pensyarah Seni dan Muzik serta seorang pensyarah dari fakulti lain yang dijemput. Telah menjadi tradisi di UPSI setiap calon pasca siswazah sama ada calon master atau Ph.D perlu membentangkan proposalnya untuk dinilai dan diperbaiki sebelum seseorang calon itu dibenarkan meneruskan penyelidikannya.

Beberapa orang pensyarah, pemyelia dan pelajar pasca siswazah lain turut hadir untuk mendengar pembentangan itu. Dua orang Timbalan Dekan iaitu Dr Mohd.Nasir Ibrahim Timbalan Dekan Pasca Siswazah dan Penyelidikan serta Dr.Abd.Halim Hussain Timbalan Dekan Akademik dan Hal Ehwal Pelajar turut hadir. Pensyarah-pensyarah lain yang turut hadir ialah Prof Madya Zahrulail, Prof Madya Ahmad Fuaad Dahalan, En. Azam Sulung, En.Affendi selaku pengerusi majlis, Prof Madya Dr. Mohd.Zahidee Arshad,Prof Dr. Tjep Tjep Rohindi, Tuan Syed Osman, Dr. Ahmad Suhaimi Mohd.Noor,Dr. Mohd.Johari Abd.Hamid Ketua Jabatan Seni, En. Ramlan Jantan dan Dr.Jamal dari Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia. Mereka juga diberi peluang untuk membantu calon-calon tadi.


3 orang calon yang membentangkan proposal itu ialah Mohd.Nizam bin Abu Bakar ( M.Ed Pendidikan Muzik) dengan tajuk proposalnya "Sistem Latihan Wind Okestra yang Efektif di Sekolah Alam Shah, Putra Jaya. Satu kajian Kes", Redhuan Abd.Aziz (M.Ed Pendidikan Seni) dengan tajuk proposalnya "Peranan Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual dalam Pasukan Kerja Berkesan ke arah Pencapaian Akademik di Sekolah-Sekolah Menengah Seremban" dan Fauziah Abd.Latif ( M.Ed Pendidikan Muzik) dengan tajuk proposalnya "Aplikasi Teknik Vokal dalam Nyanyian Tradisional Melayu"
Setiap pelajar diberikan masa 20 minit untuk membentangkan proposal mereka. Kemudian setiap penilai akan memberi ulasan dan pandangan untuk menambahbaikkan. Pensyarah-pensyarah lain turut sama membantu untuk memperbaiki proposal tersebut. Menarik juga ulasan dan pandangan daripada penilai dan pensyarah tersebut sehingga semua proposal itu nampaknya perlu diperbaiki dan ada yang perlu diperbaiki keseluruhan proposalnya itu. Keuntungan yang diperolehi oleh calon amat besar, mereka dapat melihat kelemahan proposal tersebut daripada pelbagai aspek termasuk tajuk,tujuan kajian,persoalan kajian dan metodologi kajian. Ada calon yang "gemuruh" walau pun telah berpengalaman bertahun-tahun mengajar di sekolah.

No comments:

Post a Comment