Thursday, May 7, 2009

Kesedaran visual- Definisi dan makna


Kesedaran visual adalah satu istilah yang merujuk kepada kepekaan seseorang terhadap imej-imej bergambar yang terjelma di hadapan mata.Keseronokan mata bermain dengan imej-imej adalah episod yang boleh dikaitkan dengan kesedaran itu. Gelagat tersebut membentuk kod yang kemudiannya dihantar ke kotak pemikiran. Di situlah proses percernaan makna berlaku. Ia kemudiannya pula mengalir ke jiwa dan bertindak sebagai satu proses mengapresiasi dan menilai imej tersebut.Kegiatan timbal balik antara imej dengan mata,pemikiran dan jiwa akan membentuk persepsi individu ke arah celik visual. Bukanlah sesuatu yang senang mengubah paradigma buta visual kepada yang celik visual. Soal masa, ketekunan, minat dan latihan adalah faktur-faktur penentu. Oleh yang demikian bermain di mata dan belayar di hati adalah kalimat yang paling enak untuk memahami inti kesedaran visual itu.

No comments:

Post a Comment