Monday, May 11, 2009

Kesedaran visual part 4- Wilayah Kesenian

Bagaimanakah hendak membentuk wilayah kesenian? hal ini perlu dijawab dengan mengaitkAlign Rightannya dengan kesedaran visual. Semakin tinggi darjah kesedaran visual bermakna semakin lebarlah wilayah kesenian itu.Proses melebarkan wilayah kesenian itu amat bergantung kepada bagaimanakah caranya kita boleh meningkatkan darjah kesenian visual itu. Dalam hal ini soal pendidikan adalah salah satu jawapannya. Mendidik sekumpulan masyarakat dalam institusi formal oleh guru-guru yang terlatih dalam bidang seni visual barangkali memberi impak yang sangat bermakna kepada kesedaran visual. Pelajar-pelajar inilah yang terbentuk melalui satu sistem kurikulum yang mengandungi kesenian akan keluar sebagai manusia yang barangkali sedar tentang kepentingan kesenian kepada kehidupan. Malah melalui institusi non formal juga manusia yang mempunyai kejelikitan dengan alam juga terdidik untuk mencintai pola-pola motif yang berlengkar dicelah-celah rona wajah alam. Semakin sedar manusia kepada visualisasi ini sepatutnya semakin sedar dirinya kepada pencipta estetika alam ini.

No comments:

Post a Comment