Friday, May 29, 2009

Kesedaran visual part 12- karya seni


Mencipta karya seni visual baik catan,arca,cetakan,foto,lakaran dan sebagainya adalah satu proses mental yang melibatkan perdebatan minda dan jiwa yang berakhir dengan produk yang bernama karya. Bukan mudah menghasilkan karya, ia memerlukan persiapan minda, keluhuran jiwa yang bersatu membentuk idea kering yang perlu dicanai menjadi idea basah. Idea kering ini kadang-kadang terpaksa melalui proses pemeraman yang berbulaan-bulan lamanya. Idea basah ini perlu ditekuni melalui resepi pengalaman, penakulan dan sentuhan intelektualan yang membuahkan keinginan untuk menjelmakan lakaran awal sebagai draf pengkaryaan. Ini bermakna sesebuah karya seni yang dilahirkan oleh seseorang karyawan itu adalah himpunan seluruh kesatuan pemikiran, kejiwaan dan pengalamannya. Amatlah malang bagi seseorang yang buta visual itu terus beranggapan bahawa karya seni adalah satu proses penciptaan yang santai.

No comments:

Post a Comment