Thursday, May 21, 2009

Kesedaran visual part 11- Katalog Pameran


Katalog pameran adalah dokumen penting bagi seseorang artis. Di situlah direkodkan karya-karya yang dipamerkan. Di situ jugalah esei mengenai karya-karya tersebut dibicarakan oleh penulis-penulis yang dijemput khas. Rekod mengenai kegiatan dan pendidikan artis juga turut dimuatkan dalam katalog tersebut. Maknanya katalog adalah rekod kesedaran visual yang penting bagi seseorang artis. Malah ia juga sangat penting kepada penyelidik untuk membuat rujukan mengenai perkembangan kesenian visual sesuatu negara atau juga untuk mengkaji biodata seseorang artis. Menyimpan sesebuah katalog bermakna menyimpan sesebuah pameran dan khazanah visual yang didokumenkan. Semakin banyak katalog yang disimpan semakin banyak juga khazanah kesenian itu 'dimiliki'. Katalog juga berupaya membuktikan sejauhmana seseorang artis itu telah meningkat maju dan berkembang dari kerja-kerja seni yang awal. Malah stail atau gaya seseorang itu telah berubah juga boleh dapat dikesan. Malangnya kita tidak mampu untuk memiliki karya-karya asli artis yang dijual mahal tetapi bukan bermakna pula kita tidak berupaya mengetahui perkembangan kehidupan keseniannya, melalui kataloglah kita dapat berkongsi idea dan pengalaman kesenian dengan artis berkenaan. Semakin banyak katalog yang kita simpan bermakna semakin banyak pameran yang telah kita saksikan dan semakin meningkatlah kesedaran visual kita.

No comments:

Post a Comment