Friday, May 15, 2009

Kesedaran visual part 7- Media Massa

Media massa juga memainkan peranan penting dalam menyebarluaskan visualisasi di kalangan masyarakat. Di Malaya, akhbar, majalah, jurnal, buku dan poster yang diterbitkan di Pulau Pinang, Melaka dan Singapura dalam tulisan jawi, rumi, tulisan dalam dalam bahasa Mandarin dan Tamil yang mengandungi gambar dan ilustrasi boleh dirujuk. Akhbar seperti Jajahan Malaya, The Straits Echo, The Penang Gazette, Malayan Shinbon, Malayan Nunban, Akhbar Dewasa dan Warta Jenaka adalah akhbar penting ketika itu. Majalah seperti Majalah Guru, Majalah Hiboran, Majalah Seni, majalah Bintang, Mastika adalah majalah yang popular di kalangan masyarakat Melayu sejak tahun-tahun 1950 an lagi. Jurnal yang mengandungi tulisan mengenai kesenian malah juga ilustrasi seperti Journal of the Malayan Branch Royal Asiatic Society (JMBRAS), Journal of The Royal Branch Asiatic Society (JRAS) dan Journal of The Federated Malay States Museums adalah gelanggang bagi pegawai kolonial British menyalurkan pemikirannya mengenai kesenian di Malaya. Buku-Buku bergambar yang popular ketika itu seperti Ahmad dan Halimah( keseluruhan ilustrasi berwarna dilukis oleh Mohd Hossein Enas)dan Panduan Akal (keseluruhan ilustrasi dilukis oleh Abdullah Ariff) tersebarluas ke sekolah-sekolah Melayu ketika itu ( 1950 andan 1960 an).

No comments:

Post a Comment