Tuesday, May 12, 2009

Kesedaran visual part 5- Sejarah Awal
Perbicaraan mengenai kesedaran visual di Malaya selalu dikaitkan dengan pensejarahannya. Dokumen awal mengenai kesenian yang ditulis oleh pegawai kolonial British bolehlah dirujuk dalam jurnal, majalah dan akhbar tertentu. Jurnal seperti Journal of The Malayan Branch Royal Asiatic Society(JMBRAS), Journal of The Royal Branch Asiatic Society (JRAS) dan Journal of The Federated Malay States Museums adalah dokuman penting yang perlu dirujuk. Tulisan-tulisan oleh E.H.Ivan dan R.O.Winstedt mengenai kesenian terdapat di situ. Mengenai ilustrasi yang penting pula boleh dirujuk dalam Illustrated London News yang sebarannya sangat meluas sehingga sampai ke Malaya. Paling menarik ilustrasi yang menggambar Perang Perak pada tahun 1786. Ilustrasi pada masa itu adalah gambar-gambar yang dilukis oleh artis pada suasana ketika itu. Artis adalah jurukamera yang bertindak merakamkan episod-episod penting menggantikan kamera yang belum ada lagi di Malaya ketika itu. Kamera hanya dapat dikesan muncul pada tahun 1849 di Melaka dalam buku Hikayat Abdullah. Ilustrasi-ilustrasi awal yang penting dapat dikesan dilukis oleh anak tempatan seperti Munshi Abdullah dalam buku Hikayat Abdullah, Sayid Ahmad Al Kudri dalam akhbar Jajahan Malaya tahun-tahun 1880an. Ilustrasi berbentuk karikatur dapat dikesan dilukis oleh Abdullah Ariff dalam akhbar The Straits Echo sebagai propaganda anti British.Malah ilustrasi penting yang dilukis oleh Abdullah Ariff dimuatkan dalam buku Panduan Akal yang di terbitkan oleh Malaya Publishing House pada tahun 1955 yang menjadi teks kepada sekolah-sekolah di Persekutuan Tanah Melayu ketika itu. Buku ini telah dicetak sebanyak 70,000 pada tahun 1955, 20,000 naskah pada tahun1956 dan 60,000 naskah dicetak pada tahun 1958. Bayangkan betapa pentingnya buku ini kepada sekolah- sekolah ketika itu dan bayangkan juga pengaruh ilustrasi yang menjadi bacaan kepada murid-murid sekolah ketika itu. Bermakna kesedaran visual di kalangan mereka boleh dikesan ketika itu.


No comments:

Post a Comment