Monday, May 11, 2009

kesedaran visual part 3- Aktiviti Kesedaran Visual


Aktiviti kesedaran visual dengan melihat, meninjau, mengapresiasi serta menilai sesebuah karya seni memerlukan pertimbangan akal dan sensitiviti kalbu. Keperihatinan dan keseronokan mata bermain dengan imej-imej, motif serta ikon yang terkandung dalam karya seni sewajarnya memberi impak kepada audien khususnya audien yang terlatih dalam bidang seni visual. Kebiasaan dalam menyelami makna-makna yang terkandung pada pola-pola motif atau tema menambahkan lagi keseronokan berkomunikasi dengan karya-karya seni. Keenakan bermain mata dengan karya-karya seni ini menjamin seseorang itu memiliki khazanah rasa dan kepuitisan jiwa. Khazanah ini perlu dipupuk dan dibelai bagi menentukan halatuju dan wilayah kesenian di kalangan masyarakat kita. Bukanlah mudah membentuk wilayah kesenian ini tetapi dengan meningkatkan darjah kesedaran visual di kalangan masyarakat kita insyallah hal ini akan menjadi kenyataan.

No comments:

Post a Comment