Friday, July 9, 2010

KELAS MASTER SSP 6423 SEMINAR PENDIDIKAN SENI10 Julai 2010 jam 11 pagi hingga 2 petang aku mengendalikan kelas Master SSP 6423 Seminar Penddikan Seni setiap hari sabtu. Hari ini adalah minggu yang keempat kelas ini berlangsung. Seramai 22 orang calon pelajar Master Pendidikan Seni yang mengambil kursus ini. Kebanyakannya adalah guru-guru sekolah. Ada juga dari BSLN dan juga bekerja di sektor swasta. Pada 3 minggu yang lepas berbincangan dua hala adalah berkisar tentang tajuk-tajuk seminar yang dipilih. Pelajar-pelajar dikehendaki menyiapkan satu proposal setebal 15 muka surat yang mengandungi bab 1 Pengenalan, Bab 11 sorotan literatur dan bab 111 Metodologi kajian.

Minggu kedua, ketiga dan keempat pelajar-pelajar telah mengemukakan tajuk-tajuk masing-masing di hadapan kelas. Rakan-rakan memberikan komen bagi mengukuhkan tajuk tersebut.Aku juga memberikan ulasan dan kesimpulannya. Setelah selesai 22 tajuk dikemukakan, cabutan undi dilakukan bagi menentukan giliran siapa yang membentangkan tajuk bagi minggu-minggu berikutnya. Bermula minggu hadapan 3 orang pelajar akan membentang draf proposal masing-masing. Proposal yang lengkap bertulis perlu diserahkan pada minggu keempat belas untuk diperiksa. Tiada kertas peperiksaan bertulis bagi kursus ini. Kursus dinilai pada pembentangan dan proposal lengkap. Pembentangan terpulang kepada daya kreativiti masing-masing.

1 comment: